Vietnam Embassy in Qatar

Những giấy tờ cần để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những giấy tờ cần để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Một trong những đất nước thu hút nguồn lao động nhất Đông Nam Á hiện nay là Việt Nam. Đây là một tín hiệu mừng cho nền kinh tế quốc gia. Cũng giống những những quốc gia khác, Việt Nam ta cũng áp dụng những điều luật riêng cho những người nước ngoài đến đây

Read More