Vietnam Embassy in Qatar

Embassy of the Socialist republic of Vietnam in the State of Qatar Address: Villa No. 8 (Near Saha 109 street), West Bay Lagoon, Doha, Qatar ​Tel: (+974) 4412 8480 or (+974) 4412 8365 or (+974) 4412 8366 Consular section: (+974) 4412 8993 Fax: (+974) 4412 8370

Archive November 27, 2019

Mẫu tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự và trình tự thực hiện

tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về mẫu tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự cũng như trình tự thực hiện giúp bạn dễ dàng chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu nào đó từ nước ngoài để có thể

Read More